Misyon

Yayıncılık alanında kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin iş hayatına atılımında güncel, bilimsel ve güvenilir sorular çözdürmek, sınav kurumlarının ölçme-değerlendirme tarzlarını kullanarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, bilişsel ve hızlı algılama becerilerini geliştirmek, kaynak kullanımında daha etkili ve verimli olmaktır.